Disippelliv

Velg det gode livet!

Disippelliv handler om å leve det gode livet og samtidig være en disippel. Jesus presenterte ikke disiplene for en rekke krav og forventninger, men sa helt enkelt "følg etter meg." Vi ser på hva det vil si å følge Jesus, og hvordan livet sammen med ham kan være et liv fylt med glede, fred, håp og kjærlighet.


Gjennom et år på disippelliv tror vi du vil oppdage og utvikle det potensialet Gud har skapt deg med. Vi drømmer om at du vil bli tryggere på deg selv og tryggere i troen. Livet er en lang reise med både oppturer og nedturer, og dette året vil være med på å gi deg et godt utgangspunkt for å håndtere alle slags dager.


Jesus levde og døde for deg. Gjennom året vil du blir utfordret til å leve for flere enn deg selv, og til å bety en positiv forskjell for andre mennesker. Det gjør du både i skolehverdagen og gjennom ulike aktiviteter på linjen.

Dette er linjen for deg som...

har lyst til å bli bedre kjent med Jesus og vokse i troen på Han.
Livet handler om å leve. Om å le, oppdage, leke og utforske. På disippelliv har vi det gøy samtidig som vi lærer. Dette er skolen med Jesus i sentrum og livet som arena, som også gir konkurransepoeng til høyere utdanning (2 poeng). 

En typisk uke på disippelliv inneholder tre viktige element: Grundig bibelundervisning, positive og sunne aktiviteter og sterke opplevelser

Aktuelle temaer i bibelundervisningen

 • Å kjenne Gud
 • Jesu liv
 • Betydningen av Jesu død og oppstandelse
 • Den Hellig Ånd
 • Bønn, Lovsang og tilbedelse
 • Evangelisering
 • Misjon og bistand
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Bergpreken
 • Trosforsvar
 • Det ondes problem
 • Bibelens bøker
 • Fremtiden, de siste tider

Sterke opplevelser

 • Fengselsbesøk, gamlehjem og asylmottak hvor vi får glede de som bor der.
 • Ruskafé, hvor vi blir kjent med mennesker som sliter med rus.
 • Menighetsbesøk, hvor vi får bidra til at flere får høre om Jesus. 
 • Misjons og bistandsarbeid. Vi samler inn penger og klær til mennesker som trenger det. 
 • Gate-evangelisering, hvor vi får gi evangeliet til mennesker som kanskje ikke kjenner Jesus.

Positive og sunne aktiviteter og turer

 • En uke linjetur til Israel
 • Hytteturer 
 • Oslo-tur
 • Tromsø-tur
 • Spennende overnattingsturer i nærområdet
 • Friluftsliv light
 • Vi tar brattkort og klatrer
 • God mat og felleskap
 • Bønn og lovsang
 • Hundekjøring
 • Bowling

  Dette er noe av aktivitetene vi finner på i løpet av ett år på desippelliv.