Kristen skole

Helgeland Folkehøyskole eies av pinsemenighetene i Norge, og er en skole preget av kristen tro og verdier.

I skolehverdagen setter vi av tid til morgensamlinger med andakt, og på fritiden gir vi frivillig tilbud om bibelgrupper, bønnemøter og møter. Vårt kristne ståsted preger undervisningen og skolelivet forøvrig. Vi er også en av to folkehøgskoler som har egen skolepastor tilgjengelig for samtale.

Helt siden skolen ble etablert har den vært preget av ønsket om å lindre nød hos de som har det aller vanskeligst. Dette ble tydeliggjort da Stiftelsen Evangeliesenteret overtok driftsansvaret for skolen på vegne av pinsemenighetene i 2012.

I praksis betyr det at du gjennom et år hos oss vil bli utfordret til å bety noe positivt for flere enn deg selv. Vi engasjerer oss i bistandsprosjekter, i å gjøre gode gjerninger og i praksisarbeid i menigheter og andre kristne sammenhenger.

GT20 - Gudstjeneste kl. 20 i storstua på skolen

Bistandsprosjekt - Watoto i Uganda