PRiser

Gjelder for skoleåret 2018/2019

Helgeland Folkehøyskole er «all inclusive». Skolepengene inkluderer linjekostnader, reiser i Norge og utlandet, rom, mat og alt som er nødvendig for et godt folkehøgskoleår.

Et år på Helgeland Folkehøyskole koster kr. 111 000,- Prisen dekker alle reiser, materiell og utstyr, kost og losji – egentlig alt du trenger som elev med unntak av lommepenger. På reisedager dekker skolen mat på fly, andre måltid må du ordne deg selv. Du må selv ta med personlig utstyr som sekk, ski, klær, personlig instrument og lignende. Nærmere informasjon om dette sendes ut i velkomstbrev til de som takker ja til skoleplassen.

Vaksiner og kostnader til pass og visum er ikke inkludert i prisen.

Tilpasset kost for allergikere er inkludert i «all inclusive» prisen. Her kan du lese mer om maten vår. 

Du betaler innmeldingsavgift på kr. 2 000,- som bekreftelse på at du tar imot skoleplassen. Dette beløpet refunderes ikke dersom du senere velger å si fra deg plassen.

Betalingsplan

Betalingsfrist (15 dager etter fakturadato)     Sum

Tar plassen
20. august
20. september
20. oktober
20. november
20. desember
20. januar
20. februar
20. mars
20. april

Kr. 2 000,-
Kr. 12 111,-
Kr. 12 111,-
Kr. 12 111,-
Kr. 12 111,-
Kr. 12 111,-
Kr. 12 111,-
Kr. 12 111,-
Kr. 12 111,-
Kr. 12 111,-


Lån og stipend

Som folkehøgskoleelev kan du søke om lån og stipend fra Statens Lånekasse for utdanning. Du får ca. kr. 100 000,- i stipend og lån. Av dette blir ca. kr. 40 000,- omgjort til stipend når skoleåret er fullført.

For mer informasjon se: www.lanekassen.no