Til foreldre

De viktigste personene i barnas liv

Det viktigste du har er barna dine. Det tar vi på alvor. Det er en stor tillitserklæring når foreldre lar oss "låne" ungdommene sine et helt folkehøgskoleår i den fasen av livet hvor de er i ferd med å stake ut sin egen livskurs.

Vi vet at det koster, både økonomisk og emosjonelt, og vi lover å gjøre alt som står i vår makt for at både dere og ungdommene skal synes det er verdt det. Et år på Helgeland Folkehøyskole skal være et positivt minne for livet. Et år med opplevelser, vennskap, utvikling og dannelse.

Vi strekker oss etter å se hver enkelt elev på en slik måte at de merker vår omsorg. Derfor lærer alle vi i staben oss raskt navnet på alle elevene, og vi feirer hver bursdag med kake og stor ståhei. Det er sånn vi vil ha det. Vi vil at skolen skal være som hjemme, bare borte. Vi i personalet bor og jobber på skolen, og passer på at ditt barn har det trygt både dag og natt.

Da de fleste folkehøyskoler økte aldersgrensen fra 16 til 18 år valgte vi å fortsatt gi et tilbud til 16 åringer. Dette er helt i tråd med visjonen til grunnleggeren av skolen, Alma Halse, som særlig tenkte på unge mennesker da skolen ble etablert. Hun hadde det som sitt livskall å vitne om sin Herre og frelser.

I 2012 sto skolen i fare for å bli nedlagt grunnet dårlig søkning. Stiftelsen Evangeliesenteret påtok seg da et driftsansvar på vegne av pinsemenighetene i Norge, og investerte stort i skolen for å berge stedet. Evangeliesenterets visjon "Ennå er det håp" smeltet sammen med skolens visjon, og gjennom dette engasjementet fikk skolen et forsterket fokus på omsorg for de svake. Når skolen høsten 2017 reetablerte tilbudet for ungdom, denne gangen med 18 års aldersgrense, er det fortsatt med et sterkt ønske om å være en skole for alle uavhengig av bakgrunn. En skole som lever etter visjonen om at Helgeland Folkehøyskole skal være:

  • Et senter for ungdom til frelse, gjenopprettelse, utrustning og fostring.
  • Et skolested med allsidige tilbud der ungdom kan utvikles i møte med seg selv, hverandre og med Gud.
  • En ressurs for menigheter, evangelisering og misjon.
  • Et sted for rekreasjon.

Rollermodeller er avgjørende for hvem vi blir, og gode rollemodeller er det noe av viktigste vi kan gi våre elever. Vårt personale modellerer en tydelig tro og gode verdier. For oss er det like selvfølgelig som faglig kompetanse. 

Vi vet at i denne perioden hvor ungdommene tar viktige valg som kan få betydning for resten av livet er dere som foreldre viktige. Dersom du har spørsmål til oss når du skal veilede ditt barn så ta kontakt. Du når studierektor Solveig Hosøy på e-post eller telefon: 980 76 857. Rektor Redvald Hjulstad når du på e-post eller telefon 416 26 926. Velkommen til en hyggelig prat, og vi håper at vi ser deg og din ungdom på åpningsfesten lørdag 18. august 2018.